Skip to content
Nyhet

Hva skjer hvis LT-2021 blir avlyst?

Vi tror og håper at Norge er «friskmeldt» nok til at Landsturnstevnet 2021 skal gå etter planen. Likevel tar vi selvfølgelig også høyde for at Covid-19 kan sette en stopper for det hele. Vi vil ikke at en påmelding skal få økonomiske følger for deltagere ved avlysning.

Dermed kan vi betrygge dere med at dersom LT-2021 ikke blir mulig å gjennomføre vil alle få tilbakebetalt det de har innbetalt for å delta. Du/dere tar dermed ingen stor risiko ved en påmelding nå. Vi håper det kan være med på å lette tvil rundt dette!